Divízia elektro

Poskytujeme komplexné riešenia a služby v oblasti elektroinštalácii, elektronických zabezpečovacích a kamerových technológií. Realizujeme systémy od malých objektov ako sú chaty, rodinné domy cez firemné priestory až po veľké administratívne budovy a výrobné haly.

Zabezpečovacie systémy

EZS - elektronický zabezpečovací systém je jedným z dôležitých prvkov zabezpečenia objektu, priestoru alebo predmetu. Tieto systémy neslúžia prioritne na zabránenie nepovolaného vstupu alebo krádeže, ale včas a efektívne informujú o možnom riziku. Spolu s mechanickou ochranou tak zvyšujú celkovú bezpečnosť a chránia Váš majetok pred nežiaducimi faktormi bežného života.Prezentácia u vas doma zadarmo

 

Kamerové systémy

Kamerové systémy sú v súčasnosti dôležitou súčasťou bezpečnostného systému. Využívajú sa na efektívnejšie stráženie, monitorovanie a vyhodnocovanie udalostí v monitorovanom objekte. Video signál, aj zvukový výstup z jednotlivých kamier, je možné ďalej spracovať a vytvárať záznam. Kamerový systém chráni Vás, Vašu rodinu a Váš majetok, či už súkromný alebo firemný.

 Inteligentné elektroinštalácie

Pojem inteligentné elektroinštalácie sa za ostatné roky skloňuje čoraz častejšie. Ak plánujete stavať dom či budovu alebo rekonštruovať nehnuteľnosť, treba sa určite zamyslieť či nie je už čas na nové riešenia a technológie. Je nezmysel aby bola budova technicky zastaraná už pri svojom vzniku. Už zavedenie jednoduchých prvkov automatizácie Vám môže priniesť zvýšenie pohodlia a úsporu nákladov.

Prístupové systémy

Prístupové systémy, tiež označované ako systémy kontroly vstupu, slúžia na riadenie prístupu a evidenciu osôb vstupujúcich do objektov podľa prístupových práv. Samotná identifikácia môže byť vykonaná pomocou kontaktných alebo bezkontaktných identifikačných prvoku, alebo tiež zadaním kódu na vstupnej klávesnici, alebo ich kombináciou. Identifikačným prvkom je najčastejšie elektronický čip.

Dorozumievacie systémy

Dorozumievacie zariadenia vo všeobecnosti slúžia na komunikáciu medzi osobami v rámci objektu kde je takýto systém inštalovaný. Najčastejšie použitie je na komunikáciu medzi osobou ktorá do objektu chce vstúpiť (alebo hľadá nejakú osobu v objekte) a osobou, alebo osobami ktoré sa v objekte nachádzajú. Využitie nachádzajú samozrejme aj v iných prípadoch, no ich najčastejšie použitie je práve ako domové vrátniky a komunikátory (interkomy).

Domáca automatizácia

Domáca automatizácia môže mať niekoľko úrovní. Základom sú jednoduché systémy ktoré môžu diaľkovo ovládať osvetlenie a spotrebiče, programovateľné zásuvky za nás zas vykonajú pravidelné činnosti. Náročnejší užívatelia môžu siahnuť po moduloch ovládaných cez mobilný telefón, ako sú rôzne GSM relé a GSM zásuvky.

Vykonávame autorizovanú montaž zabezpečovacích zariadení: