elmapo@elmapo.sk

Tel.: 0903 72 73 22

Alarmy servis: 0950 44 66 33

Fakturačná a korešpodenčná adresa:

 

ELMAPO s.r.o.

Matejkova 209/3

031 05 Liptovský Mikuláš

IČO: 47618922

IČ DPH: SK2024000836

Č. účtu: 2925908650/1100

Banka: Tatra banka

IBAN: SK35 1100 0000 0029 2590 8650

 

 Firma je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde v Žiline, oddiel SRO vložka číslo 61675/L